Педсемінар «Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти. Використання можливостей окремих Google-сервісів»

       21 січня 2020 року викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін підготували педагогічний семінар на тему: «Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти. Використання можливостей окремих Google-сервісів».

         Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Нова система освіти поступово переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи.

           Рутило О.І. поділився досвідом організації самостійної роботи безпосередньо з предмету біології, розповів колегам про форми та підходи до організації самостійної роботи, фактори впливу на ефективність її виконання студентами та сучасні технології навчання. Зокрема, звернув увагу на використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу.

        Сучасний навчальний процес вимагає формування у студентів критичного мислення, умінь оперативно і ефективно знаходити потрібну інформацію, працювати в проєктних командах, вирішувати  нестандартні завдання. Завдяки мережевим технологіям, педагог предметник може створити власне інформаційно-освітнє середовище.

         Веркалець Р.В. ознайомив із можливостями та перевагами використання Google-сервісів та хмарних додатків Google Apps. На сьогодні, продукти Google для навчального закладу є тією технологічною базою, що допомагає підняти ефективність спільної роботи викладачів та учнів на новий рівень. Викладач наочно продемонстрував легкість застосування Google Apps Education Edition, а саме: Google Disk, Google Documents, Google Forms, Google Photo, Google Maps та ін.