Триває акредитаційна експертиза

      Триває акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Зберігання, консервування та переробка м’яса» зі спеціальності 181 «Харчові технології».

      Комісія розглядає подані документи та проводить перевірку діяльності коледжу щодо підготовки фахівців враховуючи:

1)    Загальну характеристику ВНЗ і спеціальності;

2)    Формування контингенту студентів;

3)    Зміст підготовки фахівців;

4)    Організаційне, навчально-методичне,матеріально-технічне, кадрове забезпечення навчального процесу;

5)    Якість підготовки, використання випускників та ряд інших питань.