Сучасні підходи до проведення занять

Проведено чергове засідання психолого-педагогічного семінару для викладачів загальноосвітніх предметів. «Сучасні підходи до проведення занять» - тема виступу зав. методичним кабінетом коледжу Замкової Г.П.


Зміни, що відбуваються в освіті так чи інакше торкаються  всіх аспектів  навчального процесу.

 Незважаючи на це, основною формою навчальної, розвивальної та виховної роботи в навчальному закладі є заняття.   

 Вона звернула увагу на те, що завдання заняття залишаються незмінними – виховання й розвиток особистості за допомогою пізнавальної активності. 

 Велику увагу було приділено різним типам проведення занять, традиційними і нетрадиційними технологіям  навчання.

 Викладач біології Рутило О.І. розповів колегам про участь в майстер-класі, який проводився  на базі НМЦ аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України.


 Тема його виступу «Інформаційно-методичне забезпечення  самостійної роботи».

Олександр Іванович поділився досвідом  створення електронного посібника, представив  пакет методичного спрямування з предмета «Біологія».